Polityka Jakości

DORBUD SP. z o. o. dąży do wykonywania usług budowlanych:
 • Zaspokajających potrzeby i oczekiwania naszych Klientów
 • Zapewniających atrakcyjność i konkurencyjność naszych usług na rynku
Powyższe cele realizujemy poprzez:
 • Stosowanie w realizacji usług budowlanych wyrobów
  o wysokiej jakości, nabywanych u kwalifikowanych dostawców
 • dostosowanie bazy technicznej do potrzeb firmy
  w oparciu o najnowsze rozwiązania dostępne na rynku
 • doskonalenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników
 • przykładanie wagi do tego, aby wszyscy pracownicy rozumieli politykę jakości i wynikające z niej cele, a tym samym przyczyniali się do jej urzeczywistnienia, poprzez należyte wykonywanie swoich obowiązków
 • przegląd i okresowa ocena skuteczności i efektywności przyjętego systemu jakości
 • obserwacja rynku oraz reagowanie na potrzeby
  i propozycje zgłaszane przez naszych Klientów
 • przegląd procesów przebiegających w naszej firmie oraz ich modyfikacja