O Nas

Niniejszym przedstawiamy Państwu ofertę na usługi naszej firmy w zakresie robót inżynierskich związanych z kompleksowym uzbrojeniem terenu w sieci ciepłownicze, kanalizację sanitarną, deszczową, wodociągi, przepompownie, zbiorniki retencyjne wód deszczowych, zbiorniki wody p-poż., wszelakiego typu konstrukcje żelbetowe oraz montaż separatorów i tłuszczowników.
Firma została założona w 1987 roku. Kapitałem prywatnym objęte jest 100% udziałów, posiadamy nowoczesny sprzęt budowlany oraz fachową kadrę techniczną. Dotychczasowa działalność przedsiębiorstwa charakteryzuje się dynamicznym rozwojem o czym świadczy skala otrzymanych nowych zadań inwestycyjnych.
Jako firma wykonawcza realizujemy poważne zadania inwestycyjne do współpracy angażujemy tylko firmy specjalistyczne o dobrej renomie. Terminy powierzonych nam zadań uzgadniamy wedle życzenia Inwestora, ceny negocjujemy.
Podejmując się realizacji robót gwarantujemy:
  • solidne wykonawstwo robót w ustalonych terminach
  • wysoką jakość robót, na które udzielamy gwarancji
  • rzetelną współpracę z Inwestorem

Polecamy nasze usługi będąc otwartym na każdą formę współpracy